رویکردهای استراتژیک در طراحی وب سایت

همه ما خواستار این هستیم که یک سایت موفق راه اندازی کنیم. پربازدید باشه و صد البته چه بهتر که بتونیم درآمد هم داشته باشیم. اگر از درآمد زایی بگذریم (به این علت که در ایران شرایط متفاوت هست) می تونیم سایتی موفق داشته باشیم. اینکه موفقیت رو در چه چیزی معنا کنیم برای هر فرد متفاوت هست ولی می تونیم این موفقیت رو برای وب سایت خودمون کسب کنیم ولی برای دستیابی به این امر نیاز به یک استراتژی

21 Sep 2017